تقدیر و تشکر بیمار از مسئول بخش سوختگی

تعداد بازدید:۶۳۲

کلید واژه ها: تقدیر و تشکر بیمار از پرسنل تقدیر و تشکر

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۸