تقدیر و تشکر بیمار از مسئول بخش سوختگی

کلید واژه ها: تقدیر و تشکر بیمار از پرسنلتقدیر و تشکر

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۹