تقدیر انجمن MS استان مرکزی از خانم کبری طوقی منشی کلینیک تخصصی

تعداد بازدید:۱۳۵۷

کلید واژه ها: تقدیر و تشکر بیمار از پرسنل تقدیر و تشکر

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸