تقدیر از زحمات مدافعان سلامت بیمارستان

تعداد بازدید:۳۶۲۲

کلید واژه ها: مدافعان سلامت تقدیر و تشکر بیمار از پرسنل

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۴۰۰