آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفیمدیریت دارویی
دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابستهمدیریت پسماند
دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروریمراقبت های عمومی بالینی
دستورالعمل ابلاغی اعزام بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
دستورالعمل اتوکلاومدیریت استریلیزاسیون
دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی و درمانیبهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
دستورالعمل اسقاط تجهیزات پزشکی غیر مصرفیمدیریت تجهیزات پزشکی
دستورالعمل امحاء ضایعات داروییمدیریت دارویی
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
دستورالعمل پذیرش و درمان بی قید و شرط بیماران اورژانسمراقبت های اورژانس
دستورالعمل شماره ۷ مراقبتهای مدیریت شده با موضوع راهنمای نحوه اداره بخش مراقبتهای ویژهمراقبت های حاد
دستورالعمل ناشتایی بیماران قبل از عمل جراحی بر اساس ساعات مجازمراقبت های بیهوشی و جراحی
دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
دی ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
ذخیره، توزیع و تحویل لباس یا ملحفه تمیزمدیریت خدمات رختشویخانه
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمارمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمارمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای جراحی ایمنمراقبت های بیهوشی و جراحی
راهنمای داروهای با نام و تلفظ مشابهمراقبت های عمومی بالینی