آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مراقبت های عمومی بالینی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه ارزیابی وضعیت هوشیاری در بخش های بستری و اورژانسمراقبت های عمومی بالینی
معیارهای شناسایی بیماران نیازمند به خدمات مددکاریمراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاریمراقبت های عمومی بالینی
محدوده زمانی مناسب جهت انجام ارزیابی اولیه بیمار و تکمیل فرم شرح‌حال توسط پزشکانمراقبت های عمومی بالینی
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های عمومی بالینی
شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای شناسایی صحیح بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای داروهای با نام و تلفظ مشابهمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمارمراقبت های عمومی بالینی
دستورالعمل ابلاغی اعزام بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل های لازم و محدوده زمانی ارزیابی اولیه پرستاریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل موارد آموزشی پزشک به بیمار در طول بستریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل موارد آموزشی پرستار به بیمار در طول بستریمراقبت های عمومی بالینی
حداقل محتوای توضیحات و آموزش های لازم جهت ارائه به بیماران در بدو ورود به هر بخشمراقبت های عمومی بالینی
جداسازی بیماران روانپزشکیمراقبت های عمومی بالینی
جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعیمراقبت های عمومی بالینی
جدا سازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیمارانمراقبت های عمومی بالینی