مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراکاورژانس مردان و زنان

بخش اورژانس آقایان        اورژانس بستری مردان 24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به سرویس مربوطه منتقل و تحت درمان قرار ...

لوازم و دستگاه های اهدا شده

تعداد مختصری از لوازم عبارتند از  :  آبسردکن : 1 عدد  سیستم کامپیوتری : 1 عدد  دستگاه ضدعفونی کننده دست : 20 عدد  ویلچر : 10 عدد  تخت : 10 عدد  تلویزیون : 1 عدد