مطالب مرتبط با کلید واژه

عبدالصمد صمدیمعرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

آقای عبدالصمد صمدی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه     سابقۀ خدمت: 16 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086 شمارۀ نمابر: 33130352-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن ...