مطالب مرتبط با کلید واژه

همایش


همایش کشوری مرجعیت علمی دانشگاه :آلاینده ها وسلامت

کمیته علمی  کمیته اجرایی  برنامه زمانبندی همایش  دستورالعمل شرکت در وبینار فرم ارزشیابی همایش راه های ارتباطی واحد برگزاری همایش - سرکار خانم معصومه صفی خانی : 3838381-086 واحد فناوری اطلاعات - جناب آقای مهندس شاهین صارمی : 3838375-086    واحد فناوری اطلاعات - جناب آقای مهندس سجاد ...