مطالب مرتبط با کلید واژه

رسالت


معرفی ، رسالت و اهداف دفتر

معرفی دفتر امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک : مرکز امور هیئت علمی با هدف تجمیع و یکپارچه سازی امور مربوط به اعضای هیئت علمی و با الهام از وزارت متبوع و برخی دانشگاه های مطرح کشور در بهمن ماه سال ...