مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضای


واحد پژوهش درآموزش

  اعضای شورای  کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های پژوهشی راهنمای نگارش پروپوزال  فرم پیش نویس طرح پژوهش در آموزش    

واحد دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

    اعضای کمیته دانش پژوهی   کارشناس واحد    شرح وظایف واحد دانش پژوهی   فرآیند اخذ امتیاز دانش پژوهی   اطلاعات تکمیلی در خصوص دانش پژوهی   اولویت های طرح های نوآورانه   اتصال به سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی                                   ...

واحد توانمندسازی اساتید

اعضای کمیته کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های آموزشی  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید ثبت نام در کارگاه های نیمه دوم 1402 درخواست صدور گواهی  برنامه جامع کارگاه های اجرا شده منابع و فیلم کارگاه ها آیین نامه داخلی رشد و بالندگی اعضای هیات علمی      

واحد برنامه ریزی درسی

اعضای کمیته برنامه‌ریزی درسی کارشناس واحد  شرح وظایف فرم ها، فرآیندها و آیین نامه ها 

المپیاد علمی

اعضای کمیته کارشناس واحد معرفی و مزایای شرکت در المپیادهای علمی   منابع  ثبت نام در شانزدهمین المپیاد علمی  کارگاه های آموزشی  اطلاعیه ها و تاریخ های مهم کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان پانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان چهاردهمین المپیاد   

اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

اعضای کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی   کارشناس واحد  شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی  برنامه جامع ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  فرآیند ارزیابی درونی  اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  استانداردهای ملی اعتبار بخشی مراکز آموزشی - درمانی دریافت گواهی شرکت در دوره ی آموزشی اعتبار بخشی          ...

آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

اعضای کمیته  کارشناس واحد  شرح وظایف برنامه عملیاتی  پرسشنامه فعالیت های اجتماعی در حوزه پاسخگویی و مشارکت اجتماعی   جشنواره اتا