مطالب مرتبط با کلید واژه " سامانه آموزش مجازی اراک "


بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

  مسؤل بسته: دکتر محمد بیات   رشته :دکتری تخصصی علوم تشریحی  مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته: مهندس شاهین صارمی    اهداف بسته :  طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری  LMS برای ارائه به دانشگاه های متقاضی به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشی و ارائه رشته های مجازی ...