مطالب مرتبط با کلید واژه " اخلاق حرفه ای "


بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

مسؤل بسته : دکتر سید مجتبی هاشمی   رشته : فوق تخصص اطفال  مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته: دکتر مجید طاهری    اهداف بسته : هدف گذاری ارزشی در برنامه های آموزشی  تدوین محتوای ارزشی مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشی  ادغام آموزش اخلاق حرفه ای و مبانی ارزشی به ...