مطالب مرتبط با کلید واژه

عضویت


پرسش های متداول

پرسش های متداول

سوالات پرتکرار در آموزش مداوم  -1برای ثبت نام در وبینار از چه سامانه ای اقدام کنم؟ سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir -2 برای شرکت در وبینار از چه روشی اقدام کنم؟ ابتدا نرم افزار adobe connect را روی موبایل یا دستگاه کامپیوتر خود نصب نمایید. سپس ...