مطالب مرتبط با کلید واژه

توانمدسازی


کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۷

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه دوم سال 1397 استاندارد سازی سوالات ( دکتر زهره عنبری- دکتر رحمت اله جدیدی) تدوین و بومی سازی گایدلاین های بالینی (دکتر آرمین شیروانی) استدلال بالینی ( دکتر مهسا شکور) - دریافت گواهی از سامانه آموزش مداوم  -آموزش ...

کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۸

کارگاه های حضوری برگزار شده در  شش ماهه  دوم سال 1398 ارزشیابی کارگاه آموزشی ارزیابی آزمون ها( دکتر زهره عنبری) ارزشیابی کارگاه آموزشی طرح درس( دکتر مهسا شکور) ارزشیابی همایش سراسری آموزش مبتنی بر توانمندی 98/8/22 ارزشیابی کارگاه آموزشی بازخورد ( دکتر فریبا حقانی) ارزشیابی  کارگاه آموزشی ...