آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آمار و سطح بندی خدمات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD ۹-CMآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD- ۱۰آمار و سطح بندی خدمات
سیستم Pacsآمار و سطح بندی خدمات
تشخیصی نویسیآمار و سطح بندی خدمات
عوامل موفقیت در مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
اختصارات پزشکی زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
نحوه کدگذاری مرگ و میرآمار و سطح بندی خدمات
نحوه کدگذاری زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
فرم های درخواستی سازمانهای بیمه گرآمار و سطح بندی خدمات
فرم های تغذیهآمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی اولیه بیمارآمار و سطح بندی خدمات
فرم مددکاری اجتماعیآمار و سطح بندی خدمات
کدینگ ابلاغی وزارتآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
شاخص های ملی بخش اورژانسآمار و سطح بندی خدمات
پرونده بلوک زایمانیآمار و سطح بندی خدمات
امحاء مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
نامه دستورالعمل حداقل داده های ضروری در HISآمار و سطح بندی خدمات