اخبار اسلایدی - آرشیو

مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن
مسمومیت ها

مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن

مونواکسیدکربن یک گاز بی رنگ و بی بو است که بر اثر احتراق ناقص انواع سوخت ها تولید می شود و می تواند باعث ایجاد آسیب در افراد شود. اهمیت موضوع اینجاست که به دلیل بی رنگ و بی بو بودن به سرعت می تواند علایم مسمومیت را در افراد ایجاد کند.

ادامه مطلب