اخبار اسلایدی - آرشیو

پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ در زلزله
پیام های بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ در زلزله

پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ در زلزله

همه ما ممکن است در زمان شیوع کرونا در معرض وقوع زلزله قرار بگیریم. بنابراین باید ضمن رعایت نکات ایمنی، به شیوه نامه های بهداشتی پیشگیری و کنترل کرونا نیز توجه داشته باشیم.

ادامه مطلب