اخبار اسلایدی - آرشیو

انتخابات
انتخابات

انتخابات

همه‌ کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه‌ دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند، علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صداوسیما، مطبوعاتی‌ها، جوانها، افراد در داخل خانواده، اینها همه میتوانند منادی انتخابات باشند، مردم را، مخاطبان خودشان را به انتخابات دعوت کنند، انتخابات آن وقت انتخابات پرشوری خواهد شد.

ادامه مطلب
۱۵ بهمن ماه روز جهانی مبارزه با سرطان
روز جهانی مبارزه با سرطان

۱۵ بهمن ماه روز جهانی مبارزه با سرطان

 ۱۵بهمن ماه مطابق با ۴ فوریه توسط WHO به عنوان روز جهانی مبارزه با سرطان نام گذاری شده است ، به دلیل اهمیت وابعاد موضوع وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی (۷تا ۱۵ بهمن ماه) رابه عنوان هفته پویش ملی مبارزه با سرطان در نظر گرفته است

ادامه مطلب