اخبار

طرح کاشت یک میلیارد نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی گالری

حضور پروفسور محمد تقی خورسندی آشتیانی و دکتر رحمتی متخصصین گوش و حلق و بینی با همراهی مدیر شبکه و رئیس بیمارستان و رئیس منابع طبیعی و پرسنل بیمارستان در طرح کاشت یک میلیارد نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی در حیاط بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان انجام شد .

ادامه مطلب

حضور خیرین سلامت پروفسور محمد تقی خورسندی آشتیانی متخصص گوش و حلق و بینی گالری

حضور خیرین سلامت پروفسور محمد تقی خورسندی آشتیانی متخصص گوش و حلق و بینی به همراه دکتر رحمتی متخصص گوش و حلق بینی در بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان و ویزیت بیماران از شهرستان های فراهان ، تفرش ، آشتیان انجام شد .

ادامه مطلب