آرشیو اخبار

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کمک پرستاری به شرح ذیل اعلام میگردد.

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کمک پرستاری به شرح ذیل اعلام میگردد.

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کمک پرستاری- دارویاری- دستیار دندانپزشک به شرح ذیل اعلام میگردد. لازم بذکر است پذیرفته شدن نهایی منوط به تائیدیه گزینش ، تائید مدرک تحصیلی و تائید گواهی دوره آموزشی میباشد.

ادامه مطلب
لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون دارویاری به شرح ذیل اعلام میگردد.

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون دارویاری به شرح ذیل اعلام میگردد.

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کمک پرستاری- دارویاری- دستیار دندانپزشک به شرح ذیل اعلام میگردد. لازم بذکر است پذیرفته شدن نهایی منوط به تائیدیه گزینش ، تائید مدرک تحصیلی و تائید گواهی دوره آموزشی میباشد.

ادامه مطلب