آرشیو اخبار

بازدید مدیریت شبکه بهداشت و مرکز بهداشت آشتیان از محل ثبت نام داوطلبان انتخابات (فرمانداری)۲۰اسفند۹۹

بازدید مدیریت شبکه بهداشت و مرکز بهداشت آشتیان از محل ثبت نام داوطلبان انتخابات (فرمانداری)۲۰اسفند۹۹

بازدید مدیریت شبکه بهداشت و مرکز بهداشت آشتیان از محل ثبت نام داوطلبان انتخابات (فرمانداری)۲۰اسفند۹۹

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی انتخاب بهورز جدید روستاههای گرکان،کردیجان،دستجرده شهرستان آشتیان ۱۷ اسفند

جلسه هماهنگی انتخاب بهورز جدید روستاههای گرکان،کردیجان،دستجرده شهرستان آشتیان ۱۷ اسفند

جلسه هماهنگی انتخاب بهورز جدید روستاههای گرکان،کردیجان،دستجرده شهرستان آشتیان ۱۷ اسفند

ادامه مطلب