آرشیو اخبار

عملکرد حوزه بهداشت در روزهای کرونایی افتخار آمیز بوده

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: عملکرد مناسب همکاران بهداشت، از دلایل مهم مدیریت این بیماری بوده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: عملکرد مناسب همکاران بهداشت، از دلایل مهم مدیریت این بیماری بوده است.

ادامه مطلب