آرشیو اخبار

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات بسیار راضی‌ کننده بود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات بسیار راضی‌ کننده بود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات بسیار راضی‌ کننده بود

ادامه مطلب
در گزاره برگ شماره ۲۸ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ وزارت بهداشت؛ ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن¬های کووید-۱۹ بررسی شد

در گزاره برگ شماره ۲۸ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ وزارت بهداشت؛ ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن¬های کووید-۱۹ بررسی شد

در گزاره برگ شماره ۲۸ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ وزارت بهداشت؛ ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن¬های کووید-۱۹ بررسی شد

ادامه مطلب