آرشیو اخبار

سهمیه هتل های شمال و مشهد

سهمیه هتل های شمال و مشهد در روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ساعت ۱۰ صبح بارگزاری میگردد مقتضی است همکاران جهت ثبت نام به سامانه رفاهی مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب