آرشیو اخبار

برگزاری همایش پیاده روی همگانی سلامت راقدم بزن

برگزاری همایش پیاده روی همگانی سلامتی راقدم بزن درپنجمین روز ازهفته ملی سلامت شهرستان آشتیان درحاشیه این همایش که بادعوت ازعموم مردم وباحضور سفیران سلامت محله و خانوارو رابطین سلامت ادارات و....برگزارشد ،پذیرایی باصبحانه سالم توزیع شیر پاکتی کم چرب و فتیر کنجدی تهیه شده از آرد سبوس دارو فاقد جوش شیرین و مسابقات ورزشی دارت وتقدیر ازبرگزیدگان مسابقه انجام شد .

ادامه مطلب

هفته ملی سلامت در روستای سیاوشان

هم زمان باپنجمین روز ازهفته ملی سلامت جلسه آموزشی خودمراقبتی و بهداشت دهان ودندان ویژه گروه هدف دانش آموزان و اولیا ایشان دردبستان روستای سیاوشان توسط بهورز محترم روستا سرکار خانم امیری انجام شد .

ادامه مطلب