آرشیو اخبار

کمیته هماهنگی برنامه سلامت نوروزی گالری

در این جلسه که با حضور رئیس مرکز بهداشت و کارشناسان ستادی برگزار شد، در خصوص تیم‌های واکنش سریع، گزارش به موقع بیماری ها، حفظ آمادگی در زمینه طغیان ها و موارد بیماری هاری و...بحث و تبادل نظر شد.

ادامه مطلب