آرشیو اخبار

به همت تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان آشتیان انجام شد:اندازه گیری رایگان تست های اچ ای وی،قند و فشار خون و...

به همت تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان آشتیان انجام شد:اندازه گیری رایگان تست های اچ ای وی،قند و فشار خون و...

به همت تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان آشتیان انجام شد:اندازه گیری رایگان تست های اچ ای وی،قند و فشار خون و...از نمازگزاران محترم شرکت کننده در نماز جمعه آشتیان

ادامه مطلب
به مناسبت هفته جهانی دیابت برگزار شد.نمایشگاه نان سنتی در سالن شهید زینلی به مدت یک هفته آذر ماه ۱۴۰۰

به مناسبت هفته جهانی دیابت برگزار شد.نمایشگاه نان سنتی در سالن شهید زینلی به مدت یک هفته آذر ماه ۱۴۰۰

به مناسبت هفته جهانی دیابت برگزار شد.نمایشگاه نان سنتی در سالن شهید زینلی به مدت یک هفته آذر ماه ۱۴۰۰

ادامه مطلب
به مناسبت روز جهانی ایدز انجام شد:اموزش راههای پیشگیری و کنترل ایدز در مراکز و خانه های بهداشت۱۴۰۰

به مناسبت روز جهانی ایدز انجام شد:اموزش راههای پیشگیری و کنترل ایدز در مراکز و خانه های بهداشت۱۴۰۰

به مناسبت روز جهانی ایدز انجام شد:اموزش راههای پیشگیری و کنترل ایدز در مراکز و خانه های بهداشت۱۴۰۰

ادامه مطلب
به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰

به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰

به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰

ادامه مطلب