آرشیو اخبار

نشست بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فراهان با حضور نماینده مردم فراهان،تفرش و آشتیان،رئیس دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مسئولین شهرستان

نشست حسینی نماینده مردم شهرستان های تفرش ،آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ، خزایی پور سرپرست فرمانداری فراهان،جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی،روسای شبکه بهداشت و درمان حوزه انتخابیه و شهرداران در سالن جلسات بیمارستان فرهنگ خسروانی شهر فرمهین برگزار و در این نشست مسائل و مشکلات مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان های تفرش،آشتیان و فراهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب