اخبار

سرطان پستان دومین عامل نگران کننده در سلامت زنان

کارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: سرطان پستان پس از سرطان ریه دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان بین زنان است.

کارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: سرطان پستان پس از سرطان ریه دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان بین زنان است.

ادامه مطلب