مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی


آدرس علمی مرکز

Affiliation  فارسی مرکز: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران   Affiliation  انگلیسی مرکز: Infectious Diseases Research Center (IDRC), Arak University of medical sciences, Arak, Iran  

درباره مرکز

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی به عنوان جزیی از نظام تحقیقات کشور و در چهار چوب سیاست‌های پژوهشی با استعانت از خداوند متعال مأموریت‌هایی را در زمینه‌های رفع نیازهای بهداشتی، ارتقاء سطح سلامت جامعه، افزایش میزان تحقیقات کاربردی، بالابردن سطح ...