مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی


رئیس مرکز

جهت ارسال ایمیل به رئیس مرکز اینجا را کلیک نمایید جهت مشاهده رزومه رئیس مرکز اینجا را کلیک نمایید

آدرس علمی مرکز

Affiliation  فارسی مرکز: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران   Affiliation  انگلیسی مرکز: Infectious Diseases Research Center (IDRC), Arak University of medical sciences, Arak, Iran  

درباره مرکز

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی به عنوان جزیی از نظام تحقیقات کشور و در چهار چوب سیاست‌های پژوهشی با استعانت از خداوند متعال مأموریت‌هایی را در زمینه‌های رفع نیازهای بهداشتی، ارتقاء سطح سلامت جامعه، افزایش میزان تحقیقات کاربردی، بالابردن سطح ...