مطالب مرتبط با کلید واژه

تحقیقات کاربردی


درباره مرکز

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی به عنوان جزیی از نظام تحقیقات کشور و در چهار چوب سیاست‌های پژوهشی با استعانت از خداوند متعال مأموریت‌هایی را در زمینه‌های رفع نیازهای بهداشتی، ارتقاء سطح سلامت جامعه، افزایش میزان تحقیقات کاربردی، بالابردن سطح ...