برگزاری کلاس آموزشی بیماری های واگیر و نظام مراقبت سندرمیک

۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۲۳:۴۳ کد : ۳۱۸۳۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۱۶
برگزاری کلاس آموزشی بیماری های واگیر و نظام مراقبت سندرمیک

برگزاری کلاس آموزشی بیماریهای واگیر و نظام مراقبت سندرمیک

تعریف مراقبت

مراقبت عبارت است از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات مربوط به یک رویداد بهداشتی مورد انتخاب. مقامات و سیاست گزاران بهداشتی، این اطالعات را برای طرح، اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به کار می گیرند.

CDC مراقبت اپیدمیولوژیک را چنین تعریف می کند : اطلاعات بهداشتی که به طور مستمر و سیستماتیک در جریان تشریح یک رویداد بهداشتی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی شود. این اطالعات برای طرح، اجراء و ارزیابی مداخالت بهداشت عمومی و برنامه ریزی های مربوط به آن مورد استفاده قرار گیرند. اطالعات مراقبتی، هم برای تعیین نیاز عملیات بهداشت عمومی و هم برای ارزیابی تأثیر برنامه ها به کار می رود.

اهداف مراقبت

  • پایش روند بیماری، به طوری که در صورت تغییر در سیر بیماریها، برنامه های جدید متناسب با وضعیت جدید طراحی و اجرا شود.
  • کشف و کنترل به موقع همه گیری ها و رویدادهای غیر معمول به نحوی که بتوان فعالیت های پیشگیرانه و کنترل را در مورد آنها به اجرا گذاشت.
  • گروههای در معرض خطرابتال به بیماری و یا مرگ به علت بیماریهای شایع و مهم را تعیین نماید.
  • اثربخشی فعالیت های پیشگیرانهو کنترلی را ارزیابی می کند.
  • اولویت های موجود در بین فعالیت های کنترل بیماریها را تعیین می کند.
  • در طراحی برنامه های مداخله ای نقش دارد.
  • سبب تقویت پژوهش های کاربردی از طریق تولید فرضیات می شود

کلاس آموزشی بیماریهای واگیردار و مراقبت سندرمیک با سخنرانی آقای محمودی کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت دلیجان در تاریخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۱ در بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان برگزار گردید.

کلید واژه ها: مراقبت بهداشتی ارزیابی برنامه فعالیت سندرمیک بیماریهای واگیر


( ۱ )

نظر شما :