امور دارویی

تعداد بازدید:۲۳۷۷

مسئول امور دارویی بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان
دکتر پرویز ابراهیمی

داخلی 218

معرفی واحد:

این واحد مسئولیت نظارت بر تهیه و توزیع داروهای عمومی، مخدر، خاص و تحت کنترل را بر عهده دارد.
اطلاع رسانی در حوزه دارو و سموم، مراقبت از ایمنی دارویی بیماران و بررسی عوارض ناخواسته دارویی از جمله وظایف زیر مجموعه های این واحد کاری است.

 
شرح وظایف واحد:


- بازدید از داروخانه های خصوصی 
- بازدید از واحد های زیر مجموعه در بیمارستان (داروهای خاص، انبار دارویی،مخدر،ADR، RUD)
- بازدید از واحد های زیر مجموعه در مرکز بهداشت (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت)
- ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با دارو به واحدهای تحت پوشش دولتی و خصوصی و نظارت بر حسن اجرای آن
- بازرسی مشترک از مراکز توزیع غیر قانونی دارو

کلید واژه ها: امور دارویی نظارت بر دارو داروهای خاص داروی مخدر

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱