بهداشت محیط

تعداد بازدید:۳۲۳۷
بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

بهداشت محیط بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان

مسئول بهداشت محیط : سرکار خانم مهندس نجمه ابراهیمی
کارشناس بهداشت محیط
داخلی 260

 

بهداشت محیط بیمارستان

تعریف : بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. در این راستا عوامل محیطی همچون آب، فاضلاب، ‌زباله،‌ هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید.

با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه، ‌رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. بهداشت محیط بیمارستان همان فعالیت هایی بهداشتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا  انجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضلاب، مواد زائد و پسماندها، حشرات موذی، تهویه، نور، رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان انجام می گردد. لذا با سالم سازی محیط از اشاعه بیماری به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان جلوگیری می گردد و با رعایت اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان علاوه بر تامین رفاه جسمی و روانی افراد، کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی را از بین می برد.

بنابراین بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. در این راستا عوامل محیطی همچون آب، فاضلاب، ‌زباله،‌ هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید.

لذا با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه، ‌رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

از این رو بهداشت محیط بیمارستان ها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده بخش خدمات و نیز پرسنل شاغل می باشد.

شرح وظایف واحد بهداشت محیط در بیمارستان


1-هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

 

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان (شبکه عمومی، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی (روپوش، کلاه، دستکش، ماسک، چکمه و ... ) وتدارک سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان(گرمایش، سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویس های بهداشتی، بهداشت فردی پرسنل بخش، اطاق استراحت پرسنل بخش، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و .... )

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود.)

17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد. ( مستند سازی )

19- نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار کپسول های طبی و ...

20- ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین

21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

 

اقدامات صورت گرفته

 

1)انجام واشینگ بخش داخلی(کرونا) و بخش جراحی

امروزه به منظور کنترل عفونت های بیمارستانی، جلوگیری از انتقال میکروب های بیماری زا از وسایل و تجهیزات بیمار و همچنین ایجاد محیطی امن و استریل برای پرسنل و بیماران محترم انجام واشینگ بیمارستان از اهمیت بالایی برخوردار است. واشینگ یک کار تیمی است، لوازم و تجهیزات بخش و تاسیسات ساختمانی به دلیل کثرت استفاده در معرض آلودگی های فراوانی قرار دارد. این وسایل توسط پرسنل خدمات تمیز و واشینگ می گردد. به همین منظور در تاریخ 1401/12/25 و 1402/01/15 با همکاری مسئولان محترم بخش داخلی و جراحی بیمارستان امام صادق(ع) دلیجان و همچنین زحمات پرسنل محترم و با نظارت مسئول محترم خدمات و کارشناس بهداشت محیط بیمارستان امام صادق (ع) عملیات واشینگ انجام و تمامی سطوح و وسایل موجود در بخش داخلی و جراحی به منظور خدمت رسانی بهتر به همشهریان محترم دلیجانی شست و شو گردید.

2) انجام سم پاشی و طعمه گذاری در بیمارستان

در محیط های درمانی و بیمارستان ها نظافت حرف اول را می زند. اما نظافت به تنهایی کارساز نیست. در واقع باید ضمن نظافت منظم راهکارهای دیگری هم اندیشیده شود. یکی از اقداماتی که برای حفظ نظافت بیمارستان ها انجام می شود سمپاشی بیمارستان است. یکی از معضلات بهداشتی محیط های درمانی و بیمارستان ها وجود حشرات و جانوران موذی می باشد. این موجودات می توانند بیماری های زیادی را انتقال دهند. برای همین نباید اجازه داده که هیچ بخشی از محیط بیمارستان به محلی برای رشد و تکثیر هر نوع حشره و جانوری تبدیل شود. آفات بیولوژیک می تواند ناقل مکانیکی میکروارگانسیم ها و یا عضوی فعال در انتقال بیماری ها محسوب شوند و موجب ایجاد معضلات جدی برای سلامت بیماران و کادر درمان گردند، با انجام سم پاشی و طعمه گذاری بیمارستان در تاریخ 25/12/1401 تمامی آفات و ناقلین موجود در بیمارستان امام صادق(ع) کنترل و یا از بین رفته که منجر به کنترل و یا پیشگیری از عفونت های بیمارستانی و ایجاد محیطی امن و استریل در بیمارستان برای پرسنل و بیماران گردید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بهداشت محیط بیماری های محیط شیوع عفونت محیط بیمارستان بهداشت محیط بیمارستان محیط

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۴۰۲