درآمد و ترخیص

تعداد بازدید:۵۱۶

مسئول واحد :  آقای سیدمرتضی میرجعفری
کارشناسان واحد درآمد و ترخیص: آقای حبیب حسنی، آقای ابوالفضل رضایی، آقای سیدرضا جلالی، خانم زهرا عابدی
تلفن مستقیم: 08644226620  داخلی های : 216 - 215
تعداد پرسنل : 5 نفر

شرح وظایف :


1.    ارسال کارکرد کل واحدهای بیمارستان به بیمه های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
2.    بررسی کسورات بیمه ای 
3.    ثبت تعهدی کارکردها – کسورات – یارانه – وصولی – مددکاری – ترافیکی
4.     دریافت وجوه از بیماران ترخیص شده  و واریز آن به حساب خزانه.
5.    پیگیری بیماران بدهکار و فراری
6.    اخذ ودیعه معتبر جهت بیمارانی که در زمان  ترخیص توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند.
7.    تنظیم اسناد مربوط به پرداخت عملکردی پرسنل و پزشکان (قاصدک)
8.    ثبت حوادث ترافیکی
9.    ثبت HSE

کلید واژه ها: درآمد ترخیص کارکرد پزشکان

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱