اتاق عمل

تعداد بازدید:۳۱۳۷
اتاق عمل

سوپر وایزر اتاق عمل :قاسم احمدی
کاردان اتاق عمل

تعداد متخصص بیهوشی : 2 نفر
تعداد کادر اتاق عمل : 7 نفر
تعداد کادر هوشبری : 6 نفر

تلفن تماس: داخلی 265


این مرکز دارای 3 اتاق عمل است که عمل های جراحی اورژانس و زنان و الکتیو در رشته های جراحی عمومی
- ارتوپدی - ارولوژی - گوش و حلق و بینی و چشم در آنها انجام می شود.
 

بیهوشی و ریکاوری :


کادر بیهوشی این مرکز به عنوان زیرمجموعه ای از اتاق عمل و با داشتن امکانات و تجهیزات به روز علم بیهوشی ایفای نقش می کند.
هدف:
-        ایجاد بی دردی و بیهوشی مطلوب در حین عمل جراحی در جهت کمک به کادر جراحی و بیمار
-    بررسی و کنترل عوارض احتمالی حین بیدار شدن پس از پایان عمل جراحی بیمار در ریکاوری و مراقبت از بیمار مثل برونکوسپاسم
-    آموزش روش های بیهوشی و داروهای بیهوشی مرتبط با جراحی های مختلف که به صورت مدون جهت پرسنل بیهوشی ترتیب داده می شود.

 

بخش استریلیزاسیون ( CSR )  :  Central Sterilization Room

 

استریل کردن ست ها و لوازم جراحی بی شک از اهمیت بسزائی بر خوردار است .استریل کردن به معنی از بین بردن تمام موجودات زنده است و لازمی اجتناب ناپذیر جهت انجام اعمال جراحی در شرایطی کاملا" استریل است . در آموزش تکنیک های آسپتیک تاکید می شود ؛ لوازم استریل است یا آنستریل ، استریلیزاسیون امری مطلق است یعنی وسیله ای تقریبا" استریل در حیطه استریلیزاسیون مفهومی ندارد. 

 CSR  در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان  شاهرگ حیاتی کلیه  فعالیتهای و خدمات بیمارستان در نظر گرفت. عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود. CSR یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی  و استریل می گردند.

کلید واژه ها: اتاق عمل جراحی عمومی عمل جراحی عمل بیهوشی جراحی اتاق استریل

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱