افتخارات

تعداد بازدید:۲۳۴۷

بیمارستان دوستدار کودک
برای شیرخوار هیچ شیری بهتر از شیر مادرش نیست. پیامبر اکرم (ص)
اهداء لوح به بیمارستان بعنوان دوستار کودک

 

بیمارستان دوستدار مادر

 

بیمارستان نمونه در زمینه ترویج زایمان طبیعی

لوح تقدیر ترویج زایمان طبیعی

کلید واژه ها: افتخارات لوح دوستار کودک دوستار مادر زایمان طبیعی

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱