بخش CCU/ICU

تعداد بازدید:۲۴۹۵
بخش CCU/ICU

سرپرستار بخش CCU/ICU: سرکار خانم زهرا وطن دوست
کارشناس پرستاری

داخلی 266-267

تعداد پرسنل : 10 نفر

بخش CCU/ICU این مرکز شامل 4 تخت CCU و 2 تخت ICU می باشد.
بیماران بخش CCU شامل بیماران با سکته قلبی - نارسایی قلبی و فشار خون بالا می باشند.
بیماران بخش ICU شامل:

  • بیمارانی که پس از جراحی نیاز به مراقبت ویژه دارند.
  • بیمارانی که کاهش سطح هوشیاری دارند.
  • بیمارانی که از نظر تنفس مشکل دارند و باید تحت مراقبت با ونتیلاتور باشند.

کلید واژه ها: بخش CCU بخش ICU مراقبت ویژه

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۱