مدیریت

تعداد بازدید:۲۱۴۰

تیم مدیریت بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان

مدیر بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان
خانم فرشته قاسمی

تلفن مستقیم: 44231411 - داخلی: 207

شرح وظایف: 
  1. برنامه ریزی وایجاد هماهنگی در نظارت برامورجاری واحدهای اداری/مالی
  2. برنامه ریزی وکنترل نیروهای زیرمجموعه ازقبیل واحدتدارکات،نقلیه،خدمات
  3. باهماهنگی ریاست مرکز جهت تسریع مسایل ومشکلات مرکز وتلاش درجهت جلب کمکهای سایر دستگاهها
  4. اجرای دستور پیگیری ورسیدگی به مشکلات وشکایات مردمی
  5. رعایت شعائر اسلامی وگسترش وتقویت اخلاق اسلامی درمحیط کار حضور به موقع در محیط کاروجلسات انجام به موقع تعهدات ورعایت سلسله مراتب اداری واستفاده موثر ازاوقات کاری
  6. همکاری ورفتار احترام آمیز با همکاران وارائه راهنمائیهای لازم به همکاران

مترون بیمارستان سرکار خانم مژگان نظری
کارشناسان دفتر پرستاری خانم محبوبه صفدری-خانم نسرین محمد علیزاده-خانم مریم صفری
مسئولین بخش ها خانم زهرا ابراهیمی-خانم فریبا رمضانی-خانم زهرا وطن دوست-خانم زهره فنایی-خانم طاهره شاهرخ-آقای محسن صمدیان- آقای قاسم احمدی
شماره تماس : 44228855

کلید واژه ها: مدیریت تیم مدیریت سوپروایزر مترون

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۴۰۲