طب تصویری

تعداد بازدید:۳۰۳۷

مسئول واحد تصویربرداری : آقای مهدی خوشحالی
کارشناس تکنولوژی پرتونگاری
داخلی 224-225

تعداد پرسنل: 8 نفر

 

بخش تصویربرداری این مرکز از پنج قسمت تشکیل شده است:
 

1. قسمت رادیوگرافی:   
این قسمت شامل 2 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ می باشد که حداقل روزانه 30 بیمار از خدمات این قسمت استفاده می نمایند.

2. قسمت سی تی اسکن:
این قسمت شامل 1 دستگاه سی تی اسکن تک اسلایس میباشد و روزانه حدود 20 نفر از امکانات این قسمت استفاده می نمایند.

3. قسمت سونوگرافی:
قسمت سونوگرافی شامل 1 دستگاه سونوگرافی کالرداپلر و 3D میباشد. در این قسمت نیز روزانه حدود 20 بیمار از خدمات این قسمت استفاده می نمایند.

4. قسمت ام آر آی:
روزهای کاری با گرفتن وقت قبلی و داشتن نسخه پزشک آماده خدمت رسانی می باشد.

5. قسمت ماموگرافی:
در هفته یک روز (چهارشنبه) توسط پرسنل این واحد نسبت به خدمت رسانی فعال می باشد.
 

دستگاه های رادیولوژی پرتابل:

دستگاه های رادیولوژی پرتابل شامل 1 دستگاه است که در بخش های مختلف بیمارستان مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

کلید واژه ها: رادیولوژی سی تی اسکن سونوگرافی

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱