کارگزینی

تعداد بازدید:۴۶۸

واحد کارگزینی بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان

 مسئول واحد کارگزینی: سرکار خانم زهرا اصلانی

تلفن داخلی : 203

شرح وظایف:

1. صدور احکام پرسنلی شامل کلیه پرسنل رسمی – پیمانی – تبصره 3 – ماده 88 – ضریب  K – طرح لایحه و ...

2. برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .

3. انجام امور مربوط آمار پرسنلی و تهیه لیست های مربوطه و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق .

4. اعلام مانده مرخصی پرسنل در پایان هر سال و ثبت مرخصی های پرسنلی در کارت مرخصی افراد بطور ماهانه.

5. انجام مکاتبات اداری و پرسنلی و درخواستهای شخصی .

6. شرکت در جلسات و کمیسیونهای اداری و کمیته فرعی .

7. انجام امور مربوط به پرسنل از قبیل ترفیعات و ارتقاء گروه ... مأموریت ، مرخصی ، انتقال و ... باطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات .

8. مطالعه قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه .

9. انجام امور مربوط به تشکیلات و کنترل چارت تشکیلاتی و هماهنگی با واحد تشکیلات دانشگاه و بروز رسانی و تبدیل ردیف در مکاتبات مربوطه .

10.انجام امور رفاهی پرسنل از قبیل بیمه تکمیلی – سهام عدالت و ... .

11.اجرای خط مشی های تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدفهای مورد نظر .

12.رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله پرسنلی و انجام امور بازنشستگی پرسنل .

13.اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری زیر نظر مسئول مافوق .

14.صدور ابلاغ های تشویق ، ابلاغ های انتصاب و عضویت و ... .

15.بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلی آنان .

کلید واژه ها: کارگزینی حضور و غیاب استخدام پرسنل

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱