وضعیت کنونی

تعداد بازدید:۱۴۶۰
وضعیت کنونی بیمارستان
نوع مالکیت و نحوه اداره  دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک
نشانی انتهای خیابان شهید بهشتی شمالی
کد پستی 3791997364
تلفن 08644224114-18
دورنما 08644226620
وب سایت https://arakmu.ac.ir/imamsadeghhos
پست الکترونیک delijan.hos@arakmu.ac.ir
تعداد کل تخت های فعال 58
تعداد کل تخت های مصوب 99
ضریب اشغال تخت های بیمارستان در شرایط عادی 60
وابستگی سازمانی بیمارستان درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک
منطقه تحت پوشش شهرستان دلیجان
جمعیت تحت پوشش 50000 نفر به همراه بیماران سیال
آخرین درجه بندی ارزیابی بیمارستان درجه 1
افتخارات بیمارستان دوستدار کودک
مسئول فنی دکتر وحید کاشانی تبار

کلید واژه ها: وضعیت کنونی تعداد تخت اطلاعات تماس

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۲