بخش زایشگاه

تعداد بازدید:۳۲۱۴
بخش زایشگاه

سرپرستار بخش زایمان : سرکار خانم زهره فنایی
کارشناس مامایی
داخلی 261-262

تعداد پرسنل ماما: 9 نفر

بخش زایمان بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان دارای 4 اتاق تک نفره زایمان، 1 اتاق تحت نظر، وان زایمان در آب می باشد و کلاس های آمادگی برای زایمان 5 روز در هفته توسط ماما های بلوک زایمان که مدرسین کلاس نیز می باشند برگزار می گردد. محل تشکیل کلاس ها در بلوک زایمان می باشد که مادران باردار می توانند با یک نفر همراه در کلاس ها شرکت کنند. کلاس ها به صورت رایگان طی هشت جلسه برگزار می گردد. همچنین زایمان بدون درد دارویی نیز در این مرکز با همکاری متخصص بیهوشی انجام می شود.

ویدئو زیر مربوط به انجام زایمان طبیعی بدون درد با حضور همسر مددجو در بلوک بیمارستان امام صادق(ع) دلیجان می باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بخش زایشگاه زایمان بخش بلوک زایمان کلاس آمادگی زایمان بدون درد

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲