کمیته پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۵۵۷

شرح وظایف: کمیته پژوهش در آموزش

 

اعضای کمیته:

گفتاردرمانی: دکتر صالحی

کاردرمانی: خانم سرلک

شنوایی شناسی: آقای دکتر نجفی

 

اولویت های پژوهش- پژوهش در آموزش دانلود کنید
راهنمای پژوهش در آموزش دانلود کنید