کمیته توانمندسازی اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید:۶۰۰

شرح وظایف: کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی

 

اعضای کمیته:

گفتاردرمانی: آقای یاوری
کاردرمانی: آقای دکتر سلطانی نژاد
شنوایی شناسی: خانم حبیبی