کمیته ارزشیابی و سنجش

تعداد بازدید:۴۴۴

شرح وظایف: کمیته ارزشیابی و سنجش

 

اعضای کمیته:

شنوایی شناسی: آقای مهدی پناهیان

گفتاردرمانی: آقای هادی ترابی

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۴۰۱