کمیته طرح درس

تعداد بازدید:۶۴۵

شرح وظایف: کمیته طرح درس

 

اعضای کمیته:

گفتاردرمانی: آقای میراحمدی

شنوایی شناسی: خانم کهنسال

کاردرمانی: خانم بهشتی

 

فلوچارت طرح درس دانلود
چک لیست نظارت بر طرح درس تئوری دانلود
چک لیست طرح درس کارورزی و کارآموزی دانلود

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۴۰۱