مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه شنوایی شناسی


معرفی رشته شنوایی شناسی

  براساس باورهای دینی مبنی بر حضانت از جسم و جان افراد جامعه با توجه به نقش و اهمیت حیاتی شنوایی در یادگیری زبان و گفتار و مهارت های ارتباطی و نیز ارتقاء سطح سلامت که از مهترین اهداف سازمان بهداشت ...