مطالب مرتبط با کلید واژه

گفتار درمانی


کارشناس آموزش گفتاردرمانی

  کارشناس آموزش: سرکار خانم مریم آجرلو  کارشناس آموزش رشته گفتاردرمانی   شرح وظایف کارشناس آموزش:َ   1 -انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان -2 تهیه لیستهای حضورو غیاب دانشجویان -3 برنامه ریزی و تعیین کلاس با توجه به برنامه نیمسال مربوط و واحدهای ارائه شده و تعداددانشجو -4 همکاری ...