پرسش‌های متداول


اولویت های واگذاری خوابگاه کدامند ؟


اولویت های واگذاری خوابگاه عبارتند از :
دانشجویان غیر بومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به دانشگاه را ندارند  
دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره )
دانشجویان شاهد و ایثارگر
 دارندگان رتبه‌هایممتاز آزمون سراسری، المپیادهای علمی، فرهنگی ، هنری، ورزشی، قرآنی و ممتازان علمیو فرهنگی در سطح دانشگاه / دانشکده ، کشور آسیا یا جهان
کارکنان رسمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور مأمور به تحصیل وفرزندان کارکنان
رعایت مقررات خوابگاه بر اساس گزارش مسئولین خوابگاه
ثبت نام خوابگاه در تاریخ مشخصی اعلام و انقضاء می یابد ، بدیهی است بعد از انقضای مدت ثبت نام هیچ تقاضایی پذیرفته نمی شود  .
دانشجویانی که ودیعه وام مسکن دریافت می‌نمایند، حق استفاده ازخوابگاه را ندارند.
 دانشجویان میهمان، جابجایی، انتقالی، بورسیه سازمان‌های نظامی اعم ازارتش ، سپاه، نیروی انتظامی و سایر سازمان‌ها از اولویت استفاده از خوابگاهبرخوردار نمی‌باشند. در صورت وجود ظرفیت تقاضای آنها در کمیته اسکان طرح و بررسیخواهد شد.
 
 

حداکثر مدت استفاده از خوابگاه چه مدت می باشد ؟  


اسخ : در صورت وجود امکانات، دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از آغازتحصیل حداکثر به ترتیب: کاردانی 4 نیمسال، کارشناسی ناپیوسته 4نمیسال، کارشناسی پیوسته 8 نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 5 نیمسال،دکترای حرفه‌ای 14 نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند.
  کمیته اسکان می‌تواند در صورت کمبود ظرفیت زمان حداکثر مدتسکونت را کاهش دهد .
 

میزان وام ها و تسهیلات صندوق در سال 97 چه میزان است؟